Herkennen hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid is geen vastomlijnd gegeven.
Het model van Renzulli en Monks laat zien dat naast hoge intelligentie ook doorzettingsvermogen en creativiteit elementen van belang zijn.

 

Die basis wordt direct beïnvloed door de omgeving, bepalend voor stimulans en de kansen tot ontwikkeling.
Hoe de omgeving er dan een rol spelen is uitgewerkt door Heller en later door Jan Kuipers in zijn model van talentontwikkeling.

 

Talentontwikkeling modelAnder model van talentontwikkeling

 

Een hoogbegaafde is meer dan een hoog IQ.
Hun denkwijze en benadering van de wereld kan flink afwijken van de gangbare regel.
Het zijnsluik van Tessa Kieboom geeft hier een mooi beeld van:

 

Zijnsluik

 

Vaak wordt er in schoolse setting slechts gedacht aan de leerling die fantastische resultaten boekt en fluitend door de basisschool gaat.
Door meer kennis en informatie vang je meer signalen op van het (hoog)begaafde kind.

Betts & Nijhart hebben dit als volgt voor ons in schema gezet:

 

Betts en Nijhart

Een IQ-test kan uitsluitsel geven of je kind cognitief hoogbegaafd is. Bedenk wel dat een test een middel is. Wat is het doel? Welke adviezen worden er aan de hand van de test gegeven en hoe wordt dit ingezet?
Met slechts een label kun je weinig. Door met de adviezen aan de slag te gaan, helpen we het kind verder in zijn ontwikkeling.

 

Pas na herkenning kan er erkenning komen, wat van levensbelang is voor het welzijn van elk kind!

Kennismaken
Informatie en tips - blog

Verbeter ook je resultaten en uitkomsten...

Schrijf in voor de maandelijkse mail!

Neem contact met ons op