Informatie over onze coach hoogbegaafdheid

Onze coach / specialist voor ouders en hoogbegaafde kinderen is Erna.

Erna heeft een hart voor kinderen. Speciaal voor (hoog)begaafde kinderen.

 

Als moeder van een hoogbegaafde dochter en veel hoogbegaafden in familie- en kennissenkring is het een gewoonte geworden om in de wereld van de cognitief hoogbegaafden te manoeuvreren.

Naast jarenlange ervaring in het onderwijs en het begeleiden van  kinderen is er ook geïnvesteerd in kennis en ervaring op het gebied van hoogbegaafdheid.

 

Erna is specialist ‘excellent talent en (hoog)begaafdheid’ en trainer ‘Ik leer leren’. Daarnaast biedt Erna de Cogmed training aan.
Allemaal kennis en ervaring die ze als specialist en coach inzet op school en buiten school.

 

Naast  specialist hoogbegaafdheid bij Dare2b is ze bovenschools plusklasleerkracht. Dagelijks heeft ze te maken met (hoog)begaafde kinderen, volwassenen en specialisten.

 

Gelukkig is vastroesten een onbekend woord. Uitdaging, nieuwsgierigheid, ontdekken en leren zijn een levensritme.

 

Kennismaken
Informatie en tips - blog

Verbeter ook je resultaten en uitkomsten...

Schrijf in voor de maandelijkse mail!

Neem contact met ons op