Algemene informatie hoogbegaafdheid

Elk kind is een uitdaging en een verrijking binnen een gezin.

 

Een hoogbegaafd kind kan een extra uitdaging zijn, omdat je niet altijd weet hoe ermee om te gaan.

 

Hoe denkt je kind en waarom doet hij nu zo?
Hoe help je je kind te laten groeien en bloeien?

 

Het kan zijn dat een gesprek met inzichten en handvatten genoeg is om zelf verder met je kind op ontdekkingstocht te gaan. De mogelijkheid bestaat ook dat er bij je kind meer uitgebreid inzicht en handvatten geboden moeten worden om zelf verder te ontplooien.

 

Ieder kind heeft het recht om te groeien in zijn of haar kracht. Groeien en genieten als kind is blijkbaar niet voor ieder kind vanzelfsprekend, maar heeft welk elk kind nodig.

 

Weten en accepteren wie je bent en wat je hiermee kunt.

Kennismaken

Herkennen hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid is geen vastomlijnd gegeven.
Het model van Renzulli en Monks laat zien dat naast hoge intelligentie ook doorzettingsvermogen en creativiteit elementen van belang zijn.

 

Die basis wordt direct beïnvloed door de omgeving, bepalend voor stimulans en de kansen tot ontwikkeling.
Hoe de omgeving er dan een rol spelen is uitgewerkt door Heller en later door Jan Kuipers in zijn model van talentontwikkeling.

 

Talentontwikkeling modelAnder model van talentontwikkeling

 

Een hoogbegaafde is meer dan een hoog IQ.
Hun denkwijze en benadering van de wereld kan flink afwijken van de gangbare regel.
Het zijnsluik van Tessa Kieboom geeft hier een mooi beeld van:

 

Zijnsluik

 

Vaak wordt er in schoolse setting slechts gedacht aan de leerling die fantastische resultaten boekt en fluitend door de basisschool gaat.
Door meer kennis en informatie vang je meer signalen op van het (hoog)begaafde kind.

Betts & Nijhart hebben dit als volgt voor ons in schema gezet:

 

Betts en Nijhart

Een IQ-test kan uitsluitsel geven of je kind cognitief hoogbegaafd is. Bedenk wel dat een test een middel is. Wat is het doel? Welke adviezen worden er aan de hand van de test gegeven en hoe wordt dit ingezet?
Met slechts een label kun je weinig. Door met de adviezen aan de slag te gaan, helpen we het kind verder in zijn ontwikkeling.

 

Pas na herkenning kan er erkenning komen, wat van levensbelang is voor het welzijn van elk kind!

Kennismaken

Ons aanbod bij hoogdbegaafdheid

– IQ-testen, afgenomen door gespecialiseerde psychologen. Daarbij een uitgebreid verslag en advies.

– Begeleiding van ouders in het herkennen, erkennen en genieten van hun (hoog)begaafde kind.

– Begeleiding van kinderen in het erkennen, ontplooien en inzetten van hun kracht en vaardigheden.

Kennismaken

Informatie over onze coach hoogbegaafdheid

Onze coach voor ouders en kinderen is Erna Koppelman.

Erna heeft een hart voor kinderen. Speciaal voor (hoog)begaafde kinderen.
Als moeder van een hoogbegaafde dochter en veel hoogbegaafden in familie- en kennissenkring is het een gewoonte geworden om in de wereld van de cognitief hoogbegaafden te manoeuvreren.

 

Naast jarenlange ervaring in het onderwijs en het begeleiden van kinderen is er ook geïnvesteerd in kennis en ervaring op het gebied van hoogbegaafdheid.
Erna is specialist ‘excellent talent en (hoog)begaafdheid’ en binnenkort trainer ‘Ik leer leren’.

 

Naast coach bij Dare2b is ze bovenschools plusklasleerkracht en heeft ze dagelijks te maken met (hoog)begaafde kinderen, volwassenen en specialisten.

 

Gelukkig is vastroesten een onbekend woord. Uitdaging, nieuwsgierigheid, ontdekken en leren zijn een levensritme.

 

Kennismaken
Informatie en tips - blog

Verbeter ook je resultaten en uitkomsten...

Schrijf in voor de maandelijkse mail!

Neem contact met ons op